Stabilometrijska platforma

Primjena: uređaj za terapiju i lječenje pacijenata koji imaju problem s koordinacijom, ravnotežom i disfunkciju mišića.

Stabilometrijska platforma spaja se na USB ulaz na računalu. Nakon nekoliko sekundi uređaj je spreman za rad.

Pacijentu omogućuje da razvije svoje nerazvijene motoričke aktivnosti, prateći zadane translatorne ( linearne i progresivne pokrete ), rotacijske ( kružne, progresivne pokrete ) pokrete.

Uređaj omogućuje kvalitativno i kvantitativno praćenje svakog zadatka koji je vidljiv na ekranu i može se izmjeriti.

Informacije i narudžbe:
Ponedjeljkom i četvrtom od 14:00 do 19:00
Utorkom i Srijedom od 08:00 do 14:00
Petkom od 08:00 do 12:00
Radno vrijeme fizikalne terapije:
Ponedjeljak - petak od 08:00 do 20:00