Dinamička neuromuskularna stabilizacija - DNS

Dinamička neuromuskularna stabilizacija (DNS)* danas je jedna od najmodernijih metoda duboke stabilizacije lokomotornog sustava. Radi se o dinamičkoj stabilizaciji koja je bazirana na razvojnoj kineziologiji (razvoju djeteta do godine dana starosti). Ako pratite razvoj djece od njihovog rođenja do navršene godine dana života, uočiti ćete da sva djeca (ukoliko nemaju neurorazvojni poremećaj ili neki drugi poremećaj u razvoju) imaju iste položaje koje zauzimaju, iste pokrete koje usvajaju, isti cilj koj teže, a to je kretanje i uspravljanje na dvije noge.

Da bi dijete moglo prohodati na dvije noge, mora imati stabilan trup koji će se oduprijeti sili gravitacije. U DNS-u se govori o pojmu "central stability for distal mobility" (centralna stabilnost za distalnu mobilnost). Ako je trup stabilan, ekstremiteti se mogu kretati bez ograničenja, te lakše proizvesti silu potrebnu za izvođenje pokreta. Kod sportaša ovo pomaže kod prevencije ozljeda i veće snage.

DNS metodu Praške škole, u svijetu poznate po rehabilitaciji, sa temeljima u razvojnoj kineziologiji, razvili su stručnjaci iz neurologije, fizijatrije i neurorazvojne rehabilitacije: prof. Pavel Kolar, prof. Vladimir Janda, prof. Vaclav Vojta i prof. Karel Lewit.

Današnji tempo i način života, nedovoljna tjelesna aktivnost, sedarni način života uz dugotrajne prisilne i nepravilne položaje bilo kod dugotrajnog sjedenja i korištenja računala, bilo kod duljeg stajanja napose na jednom mjestu, korištenje računala naročito pogoduju razvoju zdravstvenih problema kod radno aktivne i školske populacije ali i kod sportaša.

Dobra stabilizacija preduvjet je za ravnotežu, sigurnost i učinkovitost pokreta te ako je ona narušena dolazi do poremećaja u funkciji lokomotornog sustava. Pokret postaje neučinkovit i pojavljuje se preopterećenje određenih dijelova tijela, samim time dolazi i do ozljede.

Koristeći DNS metodu stabilnost kralježnice postaje automatska radnja. Dolazi do poboljšanja stabilnosti i funkcije i samim time dugotrajno smanjenje ili nestanak bolova.

DNS obuhvaća protokole za dijagnostiku (procjenu lokomotornog stanja), tretman funkcionalnog pristupa u otklanjanju kretnih disfunkcija. Strategija funkcionalnog pristupa tretmanu lokomotornog sustava ima svoje uporište u razvojnoj kineziologiji (znanost o razvoju motoričkih programa djece). Fazni razvoj CNS-a (Centralni nervni sistem) prati razvoj motoričkih programa koji se očituju u razvoju idealne posture, a karakterizira ga idealan stereotip disanja i sve se to događa automatski kada imamo zdrav CNS. DNS vježbe se koriste kod: smanjenog mišićnog tonusa, problema sa kralježnicom(protruzijom, ekstruzijom, skoliozorn, povećanom kifozom i lordozom), sportaša (prevencija ozljeda i povećavanje sportskih performansi-snaga, izdržljivost, stabilnost, funkcionalnost pokreta ... , bazirana na razvojnoj kineziologiji djeteta u prvoj godini života. Riječ je o pristupu rehabilitaciji koji se temelji na detektiranju i otklanjanju neispravnih pokreta koje pak uzrokuje nejednoliko kretanje.

Cilj DNS terapije je naučiti pojedinca novim, pravilnim kretnjama koje rasterećuju kralježnicu. Te iste uzorke kretanja je onda jednostavno prenijeti u normalne dnevne i sportske aktivnosti

Informacije i narudžbe:
Ponedjeljkom i četvrtom od 14:00 do 19:00
Utorkom i Srijedom od 08:00 do 14:00
Petkom od 08:00 do 12:00
Radno vrijeme fizikalne terapije:
Ponedjeljak - petak od 08:00 do 20:00