Fizikalna terapija, Zagreb Poliklinika za Fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i Fizikalnu terapiju "Sremac Bohaček" Zagreb